Saturday, July 28, 2012

जय दुर्गे

जय माता की

जय माँ जय जय माँ
..
सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोsस्तु ते ॥

शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे ।

सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोsस्तु ते ॥

सर्वस्वरुपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते ।

भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोsस्तु ते ||

ॐ श्री दुर्गाय नमः


No comments:

Post a Comment